Intern beloningsbeleid

Onze relaties adviseren wij integer, solide en klantgericht. Het belang van onze relaties stellen wij voorop en wij passen onze dienstverlening daarbij aan.

Wij streven naar een langetermijnrelatie met onze klanten, waarbij wij hen in alle facetten van hun persoonlijke en/of zakelijke leven financieel adviseren. Wij willen onze relaties helpen hun financiële doelstellingen te behalen, waarbij wij hun financiële risico’s zoveel mogelijk willen beperken en voorkomen.

Voor onze medewerkers willen wij een integere, solide en klantgerichte werkgever zijn. Ook in onze bedrijfsstrategie willen wij voor ons eigen bedrijf financiële risico’s zoveel mogelijk beperken en voorkomen. Onze medewerkers willen wij een transparant personeelsbeleid bieden, dat consequent wordt toegepast. Wij willen een werkgever zijn waar onze medewerkers trots op zijn. Van onze medewerkers eisen wij dat zij handelen in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen.

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden kunnen worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.