Financiële planning en advies

De inflatie is de afgelopen maanden hoog. Het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft groeit. Je merkt het zelf vast ook; in de supermarkt of aan de pomp. Doordat alles duurder wordt, kan het zijn dat je hypotheek of de premies van je verzekeringen niet tijdig kunt betalen. Is dat bij jouw het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat je problemen alleen maar groter worden.

Inflatie, en daardoor de stijgende prijzen van vooral voedsel en energie, leidt ertoe dat steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen belanden. En als de maandelijkse kosten harder stijgen dan het salaris, kan er zomaar een tekort ontstaan.

Oplopende schulden

Een belangrijk deel van de vaste maandelijkse lasten wordt gevormd door de hypotheek of huur en door de premies van verzekeringen. Helemaal wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt bent, zich in een echtscheiding of relatiebreuk bevindt of wanneer je partner is overleden. Deze bijzondere situaties maken het je nog moeilijker. Na een paar maanden kan jouw schuld fors oplopen.

Vervelende gevolgen

Een verzekering sluit je af voor het krijgen van financiële zekerheid. Wanneer je een achterstand opbouwt in de betaling van de premie, kan dit tot gevolg hebben dat de verzekering bij een vervelende gebeurtenis niet meer van kracht is en dus niet meer uitkeert. Ook voor de hypotheek geldt dat als betaling van rente en aflossing achterwege blijft, de bank op een gegeven moment actie onderneemt. Daar moet je niet aan denken.

Mogelijke oplossing

Door op tijd contact te leggen met verzekeraars en hypotheekverstrekker, kan misschien een oplossing worden gevonden. Bijvoorbeeld door tijdelijk wel rente, maar geen aflossing te laten plaatsvinden. De looptijd van de hypotheek wordt zo verlengd. Of door de verzekeringspremie gespreid te betalen. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar, maar iedere oplossing is maatwerk. Daarom gaan wij graag samen met je in gesprek en op zoek naar de oplossing die voor jou haalbaar is. Neem tijdig contact met ons op om onze hulp in te zetten. Want helpen is precies wat wij graag doen.