Financieel advies van Evers

Meer dan een half miljoen kinderen wonen in een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een andere relatie. Het is belangrijk hier juridisch goed naar te kijken. Het komt namelijk dagelijks voor dat relaties tussen mensen eindigen, men een nieuwe partner krijgt en hier kinderen bij zijn betrokken. Kinderen geboren uit de verbroken relatie of in de nieuwe relatie.

Tijdens de eerdere relatie zijn er waarschijnlijk allerlei verzekeringen afgesloten door de voormalige partners. Een verzekering voor de woning, inboedel en auto, maar ook levensverzekeringen, hypotheek en pensioenverzekeringen. Bij het eindigen van de relatie moeten al die verzekeringen worden aangepast. Zo hoeft een overlijdensrisicoverzekering niet meer uit te keren aan de ex-partner. Het aanpassen van alle verzekeringen kan een heel gepuzzel zijn.

Als een van jullie overlijdt

Bij een samengesteld gezin geldt voor ons altijd een belangrijke vraag: Wat denken jullie dat de situatie is als een van jullie plotseling overlijdt? Te vaak blijkt dat de werkelijkheid er heel anders uitziet dan de partners verwachten. Door de situatie in beeld te brengen en hierover advies te geven, kunnen verwachtingen en werkelijkheid weer overeenkomen met elkaar.

Een voorbeeld

We geven een voorbeeld. Henk en Ans gaan een relatie aan. Tijdens een eerder huwelijk van Henk is dochter Petra geboren. Tijdens het huwelijk met Ans krijgen ze samen ook een dochter, Annette. Petra en Annette groeien op als zusjes en binnen het gezin wordt geen onderscheid tussen de meisjes gemaakt. Als gevolg van een ziekte komt Ans te overlijden. Ans en Henk hebben nooit een testament gemaakt. Dit betekent dat de nalatenschap volgens de wettelijke regels moet worden afgehandeld. Die wettelijke regels schrijven voor dat de nalatenschap van Ans naar Henk gaat en naar Anette, het kind van Ans. Volgens de wettelijke regels heeft Petra geen enkele aanspraak op de nalatenschap van Ans.

Waarschijnlijk hebben Ans en Henk dit nooit zo bedoeld. Die situatie hadden ze kunnen voorkomen door het maken van een testament. Daarmee kan worden bereikt dat Petra en Annette een gelijke positie krijgen wanneer een van de partners overlijdt.

Zorg voor zekerheid

Bij het overlijden van een van de partners is het ook van belang dat het gezin niet in de financiële problemen komt. Kunnen de woonlasten nog worden betaald als er een inkomen wegvalt? Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen.

Wij adviseren je graag

Ons vak is om samen met onze klanten een situatie te schetsen waarin helder is wat de financiële consequenties zijn van mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Samen met jou kijken wij hoe je de financiële gevolgen het best kunt opvangen door tijdig maatregelen te treffen.